Περμακουλτούρα (Permaculture) η λέξη αυτή είναι άγνωστη σε πολλούς ανθρώπους όπως και σε εμένα μέχρι πρότινος. Θα την εξηγήσω με τα δικά μου λόγια. Αν θέλετε να βρείτε το ακριβές νόημα αυτή της λέξης ψάξτε το στο διαδίκτυο. Περμακουλτούρα είναι ...

Κατεβάστε και διαβάστε μέσα από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας. Για να πετύχει η ατζέντα 2030 πρέπει να κάνουμε ψηφιακές ταυτότητες σε όλο τον κόσμο για να ξέρουμε αν έχουν κάνει όλα τα εμβόλια έτσι θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι ...

Don’t Be Fooled by Mark Drakeford he is not working for the Wales people he is working for Bill Gates they destroying farmers worldwide for one and only reason. Control the food supply and control the people. read the following ...

The corrupt academics manipulate data to please their funders like Bill Gates. Coincidental Gates spent Billions to mine lithium for car batteries and billions for vaccines. According to his interview in Davos Switzerland, in December 2019 return of investment is ...

Gates Father worked for the birth control organization Planned Parenthood. And Gates himself support them. 20 October 2021 Bill Gates visited Boris Johnson to discuss how to reduce CO2. Wait a minute Bill Gates have shares in Monterna,  Astrazenica,  Pfizer ...

 Mysterious standing stones. Mysterious not because they’re ancient, but because they were funded by someone anonymous in 1980, perhaps as a message to any survivors of the Great Reset.https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones ...

https://www.skynews.com.au/opinion/outsiders/prince-charles-is-now-selling-his-ecofascist-fantasy-of-the-great-reset/video/f0ad906be1055ffa0c14840f62eec413Prince Charles is now selling his “eco-fascist fantasy of the Great Reset” to the Germans themselves, according to Sky News host Rowan Dean.A clip was recently released of Prince Charles, speaking in German, about the coronavirus pandemic and climate change ...

In a time of food shortages, energy and medical crisis Large-scale investment companies have been buying farms across the country for afforestation – planting trees to offset carbon emissions. But there are concerns it could damage local culture, language and ...