Θέμα 1 υγεία - κορόνας Για να συμμετάσχετε στις έννομες δράσεις με τον Καρδιολόγο Γεώργιο Καρυστινό και τον Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ωμέγα Ισονομία επισκεφτείτε: https://pekoonline.com/ Το σύνολο της ενημέρωσης είναι περίπου 2 ώρες θα χωριστεί σε 6 έως 10 σκέλη. ...

Coronavirus Vaccine Yellow Card reporting site. Please report your side effects and save lives https://freedragon.uk/coronavirus-vaccine-yellow-card-reporting-site-please-report-your-side-effects-and-save-lifes/Read the yellow card report:https://freedragon.uk/govuk-covid19-vaccine-adverse-reactions/UK, Europe, USA, and W.H.O COVID-19 vaccine adverse event reports: https://freedragon.uk/covid-injection-official-reports-of-adverse-reactions-and-deaths-from-uk-world-health-organization-usa-and-europe-mass-murder-in-plain-sight/  ...

Download the Pfizer documents here: https://phmpt.org/ US District Judge Mark Pittman has ruled that the US Food and Administration (FDA) must release thousands of pages of documents in relation to its COVID-19 vaccine. These are the papers the government agency ...

This report was prepared by the World Council for Health (WCH). The report was prepared to determine whether sufficient pharmacovigilance data exists on WHO VigiAccess, CDC VAERS, EudraVigilance, and UK Yellow Card Scheme to establish a safety signal on Covid-19 ...

Dr. James Thorp: Shocking & Escalating Covid Vaccine Side Effects In Pregnant Women Excess baby deaths investigation. https://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/governance_and_assurance/programme_resources/neonatal_mortality_in_scotland.aspx High excess deaths in AustraliaAnd other countries. Provisional Mortality Statistics Latest release Provisional deaths data for measuring changes in patterns of mortality ...

Consultant Cardiologist Dr Aseem Malhotra speaks to Laura Ingraham on Fox News ahead of presenting his peer-reviewed research findings to MPs in the British Parliament. British MPs will hear evidence today on the damage to health that mRNA vaccines have ...

Watch the new documentary of Oracle films visit their page: https://www.oraclefilms.com/safeandeffective ...

CLICK THE FOLLOWING LINKS TO READ THE OFFICIAL REPORTS UK GOV.UK MHRA REPORT 2,240+ DEATHS USA OPEN VEARS 31,071+ DEATHS EUROPE EUDRAVIGILANCE 46,997+ DEATHS W.H.O VIGIACCESS.ORG 22,000+ DEATHS From the day the major shareholder of big pharma Bill Gates become ...

Dr. Scot Youngblood Testifies at the San Diego Board of Supervisors – Children’s Health Defense California Chapter ...

Visit Rand page hire:  https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.htmlDownload the Rand document: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf ...