Θέμα 1 υγεία - κορόνας Για να συμμετάσχετε στις έννομες δράσεις με τον Καρδιολόγο Γεώργιο Καρυστινό και τον Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ωμέγα Ισονομία επισκεφτείτε: https://pekoonline.com/ Το σύνολο της ενημέρωσης είναι περίπου 2 ώρες θα χωριστεί σε 6 έως 10 σκέλη. ...